วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,222. Antithyroid drug with agranulocytosis

ผู้ป่วยที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษได้รับ PTU แล้วเกิด Agranulocytosis จะให้การรักษาอย่างไร และจะสามารถใช้ Methimazole แทนได้หรือไม่อย่างไร อัตราการเกิด Agranulocytosis ของยาทั้งสองแตกต่างกันหรือไม่ และการเกิดภาวะดังกล่าวของยาทั้งสองสัมพันธ์กับขนาดยาหรือไม่อย่างไร?

-Agranulocytosis ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วง 90 วันแรกหลังเริ่มรักษา แต่สามารถเกิดในช่วงหลังจากนี้ก็ได้และควรระวังมากขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการไข้ เจ็บคอ อ่อนเพลียไม่มีแรง การเพาะเชื้อในเลือดพบ Pseudomonas aeruginosa ได้บ่อยที่สุด อัตราการเกิดในพบได้ร้อยละ 0.35  PTU ส่วน methimazole พบได้ร้อยละ 0.37 ตามลำดับ
-แม้ภาวะดังกล่าวมีอันตรายถึงชีวิต แต่ไม่มีการศึกษายืนยันประโยชน์คุ้มค่าในการตรวจ CBC เพื่อเฝ้าระวังภาวะนี้
-โดยใน methimazole จะสัมพันธ์กับขนาดยาที่มากขึ้น ส่วน propylthiouracil มักจะไม่จะสัมพันธ์กับขนาดยา
-การรักษาโดยการให้ ยาปฎิชีวนะทางหลอดเลือดดำที่ครอบคลุมเชื้อ pseudomonas infection) การให้ G-CSF จะช่วยให้หายได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาการนอน รพ.
-พบว่ามีปฎิกิริยาข้าม(cross-reactivity ระหว่าง propylthiouracil กับ methimazole ได้ประมาณ 50% จึงเป็นข้อห้ามในการเลือกใช้ยามาแทนกันและกันเมื่อเกิดภาวะ Agranulocytosis และไม่ควร rechallenge เนื่องจากเป็นภาวะที่อันตราย 

Ref:

2 ความคิดเห็น:

 1. Fungal Nail Disease
  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra042972

  เปิดอ่านเป็นเรื่อง antithyroid drug ขอบคุณคับ

  ที่ รพ ตรวจ คัดกรอง โรคเท้าช้างในคนไข้พม่า

  ให้ทานยา Diethylcarbamazine 300 mg ก่อนเจาะเลือด 30 นาที ดูเชื้อ Microfilaria จากเลือดโดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์

  topicort

  ตอบลบ
 2. สงสัยจะใส่ลิ้งค์ผิด งั้นตามนี้เลยครับ ไม่พลาดแน่

  Fungal Nail Disease

  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp0804878

  ตอบลบ