วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ผู้จัดทำ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิ้งค์ดาวน์โหลด คลิก

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Guideline for Programmatic Management of /drug-Resistant TB)

Image result for แนวทาง วัณโรค ดื้อยา

ลิ้งค์ดาวน์โหลด คลิก

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สําหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560

แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สําหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560
โดย สมาคมภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด  และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

  Image result for แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สําหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560  


ดาวน์โหลด คลิก