วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Sternoclavicular joint arthritis (Escherichia coli)

ชาย 35 ปี Cirrhosis มีปวดบวมที่ข้อต่อหน้าอกซ้ายดังภาพ ทำ arthrocentesis ได้น้ำสีแดงจาง-ขุ่น ย้อมพบเชื้อแกรม negative bacilli
ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อพบว่าเป็น Escherichia coli