วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

หัวข้อพิเศษ: ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก

เปลี่ยบรรยากาศวิชาการมาฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก   
ผมช่วยเล่นกีต้าร์ครับ

 คบแล้วจะรัก - วงพัทลุง Cover by Fai Tipsuda 


หัวข้อพิเศษ: ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก

เปลี่ยบรรยากาศวิชาการมาฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก  
ผมช่วยเล่นกีต้าร์ครับ

รักกันไปทุกวัน - 25hours Cover by Fai Tipsuda


Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา

Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา จะให้การวินิจฉัยและการรักษาอย่างไรครับ?


คุณ Touchaporn Kanka ตอบได้ถูกต้องนะครับ
Kerion เป็น abscess ที่เกิดขึ้นจากเชื้อรามักเกิดที่หนังศรีษะ (tinea capitis) ถ้าตรวจโดยใช้  wood lamp จะพบสี yellow-green fluorescence หรืออาจจะตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศ การเพาะเชื้อ
การรักษา เป็นยารับประทานได้แก่ Terbinafine, Itraconazole, Griseofulvin ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ส่วนยาทามักไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากเชื้อราอยู่ลึกไปที่ hair follicle


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้าย

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้ายไม่ร้าวไปที่อื่น มีเหงื่อออก ก่อนมา รพ. 20 นาที มาถึง รพ. ก็ยังไม่หายปวด pain score 8-9 ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน, EKG เป็นดังภาพ, Troponin-i 0.8 ng/ml (ค่าปกติคือ < 0.4 ng/ml), CXR: ไม่พบความผิดปกติ คิดถึง acute MI กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ?