วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562

แนวทางรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
 ลิงค์ดาวน์โหลด: คลิก
http://www.thaihypertension.org/img/442_1565302832.jpg