วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,311 ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน (Acute epiglottitis)

โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,310 การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยวิธีใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและวิธีไม่ผ่าตัด

โดยอาจารย์แพทย์หญิง นฤชา จิรกาลวสาน
หนวยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,309 การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน

การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน
(Box jellyfsh กบ Portuguese man-of-war)
โดย รศ. ดร. พญ. ลักขณา ไทยเครือ 
ดร. พญ. พจมาน ศิริอารยาภรณ์ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,308 แนวทางปฏิบัติการบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

โดยคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารยาเคมีบำบัด 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร์วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,307 Primary care for men who have sex with men

Clinical practice
N Engl J Med August 27, 2015

Key clinical points
-ผู้ให้บริการทางการแพทย์ควรระบุและให้ความสัมคัญผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อที่จะสามารถให้การดูแลทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
-การฉีดวัคซีนให้สำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายควรจะรวมถึงวัคซีนโรคตับอักเสบไวรัสเอ, ไวรัสตับอักเสบบี, Human Papillomavirus (ในผู้ชายปีตั้งแต่อายุ 26 ลงมา) และในบางภูมิภาคจะรวมถึงวัคซีน Neisseria meningitidis
-การพูดคุยในรายละเอียดของกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คำแนะนำวิธีสำหรับการป้องกันการติดเชื้อที่มีเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) และสำหรับการบริหารงานเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อติดโรคต่อทางเพศสัมพันธ์
-ผู้ชายที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคนหลาย ๆ คนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยที่ควรได้รับการแนะนำในป้องกันโรคแบบก่อนการสัมผัส (preexposure prophylaxis) เพื่อลดความเสี่ยงของการซื้อกิจการเอชไอวี
-การตรวจหาการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรจะทำหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Sexual History
   Sexually Transmitted Infections
   Diseases Prevented by Vaccines
   HIV Prevention
   Screening for Alcohol, Drug, and Tobacco Use
   Transmission of Hepatitis C Virus
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1401303

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,305 แนวปฏิบัติการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2558 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,304 คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ

คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย ๖ สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,302 โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 1. อหิวาตกโรค
 2. กาฬโรค
 3. ไข้ทรพิษ
 4. ไข้เหลือง
 5. ไข้กาฬหลังแอ่น
 6. คอตีบ
 7. โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด
 8. โปลิโอ
 9. ไข้หวัดใหญ่
 10. ไข้สมองอักเสบ
 11. โรคพิษสุนัขบ้า
 12. ไข้รากสาดใหญ่
 13. วัณโรค
 14. แอนแทร็กซ์
 15. โรคทริคิโนซิส
 16. โรคคุดทะราด เฉพาะในระยะติดต่อ
 17. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันในเด็ก
 18. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
 19. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
 20. ไข้เลือดออก (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
 21. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2557)
 22. โรคเมอร์ส (MERS) (ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ 2558)

Ref: http://health.kapook.com/view122006.html

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,301 ยากำพร้ากับคำถามที่พบบ่อย

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ยากำพร้าคืออะไร
-ยากำพร้าของประเทศไทย กับ “Orphan drug” ในต่างประเทศ เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
-ยากำพร้าของประเทศไทยมีกลไกการขึ้นทะเบียนตำรับยาเช่นเดียวกับ “Orphan drug” ในต่างประเทศ หรือไม่ อย่างไร
-คณะอนุกรรมการยากำพร้ามีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
-จะเสนอรายการยากำพร้าต้องทำอย่างไร
-หากต้องการขึ้นทะเบียนตำรับยากำพร้าต้องทำอย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

ลิ้งค์ http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/FAQ/;jsessionid=4f527d74d144585aacd774c95011

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,300 Palliative care for the seriously ill

Review article
N Engl J Med  August 20, 2015

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นการดูแลโดยสหวิทยาแบบพิเศษที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงและครอบครัวของผู้ป่วย โดยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีระดับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีหลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น, การให้การดูแลในรูปแบบใหม่, นวัตกรรมของกลไกการชำระเงิน และการที่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพมีการตื่นตัวมากขึ้น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Core Concepts
-Core Components of Palliative Care
   Physical and Psychological Symptoms
   Spirituality
   Communication Skills
-Models of Palliative Care Delivery
   Hospitals
   Community
   Long-Term Care
-Expanding Access to Palliative Care and Barriers to Delivery
-Evidence Gaps and Future Directions
-Source Information

ลิ้งค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1404684

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,299 การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
(The diagnosis of food allergy in clinical practice)
รศ. พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,298 การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในเวชปฏิบัติ

โดยแพทย์หญิงณิชา สมหล่อ
หน่วยโภชนาการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,297 ข้อควรทราบเรื่องมะเร็งต่อมไทรอยด์

ก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเป็นมะเร็ง ประมาณ 5-10 %  แต่ถ้าเป็นถุงน้ำ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าแต่ถ้าถุงน้ำมีขนาดใหญ่กว่า 4 เซนตเมตร จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้น ส่วนภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ มีโอกาสเป็นมะเร็งประมาณ 1 %
บุคคลที่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนทั่วไปได้แก่
-มีประวัติเคยได้รับการฉายรังสี บริเวณศีรษะและคอ ในวัยเด็ก (ถ้ามีก้อนจะพบมะเร็งประมาณ 30-40%)
-มีประวัติมะเร็งต่อมไทรอยด์ในครอบครัว
-ก้อนของต่อมไทรอยด์ในเพศชายมีโอกาสเป็นมะเร็งบ่อยกว่าเพศหญิง (แต่พบก้อนของต่อมไทรอยด์ใน-เพศหญิงได้บ่อยกว่า)
-อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 60 ปี
-ก้อนโตเร็ว หรือมีอาการเสียงแหบ หายใจลำบาก กลืนลำบาก
-ก้อนแข็ง ติดกับอวัยวะข้างเคียง
-มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียง

Ref: http://www.thaiclinic.com/goiter2.html
http://www.rcot.org/download/rcot-Resident2008_a16.pdf

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,296 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ Alfa-fetoprotein (AFP) ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ

เนื่องจาก AFP อาจตรวจพบมีระดับสูงผิดปกติได้จากหลายปัจจัย และระดับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามการอักเสบของตับดังที่พบในภาวะตับอักเสบกำเริบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง รวมทั้งการตรวจวัด AFP มีความแม่นยำต่ำในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ กล่าวคือ AFP ที่ระดับมากกว่า 20 นาโนกรัม/มล มีค่าความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัยมะเร็งตับต่ำ และหากใช้ AFP ที่ระดับมากกว่า 200 นาโนกรัม/มล ในการคัดกรอง พบว่ามีค่าความไวเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น แม้ว่ามีความจำเพาะสูงขึ้น จึงไม่แนะนำใหใช้การตรวจวัดระดับ AFP เป็๋นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับปฐมภูมิชนิด HCC

Ref: แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,295 เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะตับแข็ง

จะให้การวินิจฉัยเมื่อเข้าได้เกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. พยาธิวิทยาของเนื้อตับจากการเจาะตับแสดงพังผืดระดับ 4 ตามระบบ METAVIR
2. ลักษณะทางคลินิก ร่วมกับลักษณะทางรังสีวินิจฉัยที่ได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasound) เอกซเรยNคอมพิวเตอร์ (computed tomography) และการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging) สนับสนุนการวินิจฉัย
3. ผลการตรวจอื่นๆ ที่มีขส้อมูลบ่งชี้ผังผืดระดับ 4  เช่น transient elastography เป็นต้น

Ref: แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,293 Ischemic limb gangrene with pulses

Review article
Ischemic limb gangrene with pulses
N Engl J Med August 13, 2015
มีความเข้าใจผิดกันว่าการขาดเลือดของแขนขามาจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดแดง ร่วมกับการที่ไม่สามารถคลำชีพจรได้ แต่การขาดเลือดของแขนขายังสามารถเป็นผลมาจากการเกิดลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องกับระบบไหวเวียนเลือดขนาดเล็ก รวมถึงหลอดเลือดดำขนาดเล็ก ในสถานการณ์เช่นนี้จะสามารถคลำชีพจรของหลอดเลือดแดงได้หรือตรวจได้จากการใช้ doppler อัลตร้าซาวด์
ในบทความนี้มุ่งเน้นไปที่แขนขาซึ่งขาดเลือดที่เกิดจากการลิ่มเลือดเล็กๆ ที่เกิดจากภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจายและการสูญเสียกลไกตามธรรมชาติในการแข็งตัวของเลือด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Syndromes of Microthrombosis-Associated Limb Ischemia
   Disseminated Intravascular Coagulation and Natural Anticoagulant Failure
   Venous Limb Gangrene
   Cancer-Associated Venous Limb Gangrene
   Venous Limb Gangrene and Heparin-Induced Thrombocytopenia
   Supratherapeutic INR
   Venous Limb Gangrene vs. Warfarin-Induced Skin Necrosis
   Prevention and Treatment of Venous Limb Gangrene
-Symmetric Peripheral Gangrene and Purpura Fulminans
   Clinical Picture
   Pathological Features
   Implicated Microorganisms
   Meningococcemia
   Acute Ischemic Hepatitis
   Differential Diagnosis
   Treatment
   Surgical Considerations
   Neonatal Purpura Fulminans
-Conclusions
-Source Information

ลิ้งค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1316259

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,292 การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเวชปฏิบัติในปัจจุบัน (update in lymphoma diagnosis in clinical practice)

โดยศาสตราจารย นายแพทยสัญญา สุขพณิชนันท์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ภาพรวม (overview)
-ภูมิหลัง (background)
-คำนิยามของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (definition of lymphoma)
-การจำแนกประเภทมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน (current classification of malignant lymphoma)
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://rcot.org/data_detail.php?op=doctor&id=352

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,291 ปัญหาเทคนิคการใส่และการดูแล chest tube insertion (closed thoracotomy)

โดยนพ. สุเทพ พิทักษิณาเจนกิจ
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
จากวารสาร Khon Kaen Medical Journal
Vol.11 No.3 July - September 1987
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ข้อบ่งชี้ของการใส่
-เทคนิคการใส่
-ปัญหาที่พบ


วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,289 การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ้ลมเหลวโดยใช้ระดับของความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ้ลมเหลว heart failure (HF) โดยใช้ระดับของ (left ventricular ejection fraction) LVEF
1. HF with reduced EF จะมี EF ตั้งแต่ 40% ลงมา
จากการศึกษาพบว่าถ้าได้รับการรักษาตามแนวทางมาตรฐานสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้
2. HF with preserved EF จะมี EF ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
การรักษาในปัจจุบันถึงแม้ช่วยบรรเทาอาการ แต่ยังไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้
3. HF preserved EF, borderline จะมี EF 41-49%
พบว่าลักษณะผู้ป่วย-การดำเนินโรค-การตอบสนองต่อการรักษา จะใกล้เคียงกลุ่ม HF preserved EF มากกว่า
4. HF preserved EF, improved : ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่ม HF reduced EF ต่อมา EF เพิ่มขึ้น เชื่อว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้น่าจะ
แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ EF อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีจำกัดในปัจจุบัน

 Ref: แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557


วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,288 Spot diagnosis: ชาย 66 ปี มีอาการใจสั่นเป็นบางครั้ง

Spot diagnosis: ชาย 66 ปี มีอาการใจสั่นเป็นบางครั้ง การตรวจที่นี้คืออะไร จะให้การวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ?

คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,286 Pregnancy complicated by venous thrombosis

Clinical practice
N Engl J Med    August 6, 2015

-การเกิดลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมารดาและการเจ็บป่วยในประเทศที่พัฒนาแล้ว
-ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำลึกเพิ่มขึ้นในช่วงการตั้งครรภ์และมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะหลังคลอด
-ขณะตั้งครรภ์การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเมื่อเทียบกับในผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์ มักจะเกิดขึ้นที่ขาซ้าย และมักเกิดขึ้นที่ส่วนต้นมากกว่าส่วนปลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องการเกิดลิ่มเลือด
-Compression duplex ultrasonography มีข้อบ่งชี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำลึก และถ้ามีความจำเป็นต้องทำภาพถ่ายรังสีของปอด ventilation–perfusion lung scanning มักจะเป็นการตรวจแรกๆ ที่แนะนำสำหรับการประเมินการอุดตันที่เส้นเลือดที่ปอด
-Low-molecular-weight heparins เป็นทีนิยมใช้มากกว่า unfractionated heparin สำหรับการรักษาในผู้ที่ตั้งครรภ์ซึ่งมีรายละเอียดของพวกเขาปลอดภัยดีกว่า โดยทั่วไปจะให้การรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนและจนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด
-ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด coumarin มีข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์ แต่สามารถนำมาใช้ในสตรี รวมถึงคุณมารดาที่ให้นมบุตรภายหลังคลอด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Srategies and Evidence
  Diagnosis
  Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1407434

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,285 แนวทางการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย พ.ศ. 2558

จัดทำโดยสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ รพ.นพรัตนราชธานี


ลิ้งค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=0BwBa0n4jc_eeUTBVbVpTMzRFVGs

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,284 สถานการณ์ความไวของเชื้อต่อยา ประเทศไทย ปี 2000- 2015

โดย National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand
เชื้อที่สำคัญได้แก่ 
-Enterococcus spp
-S. pneumoniae
-Staphylococcus spp.
-E. coli
-K. pneumoniae
-Non-typhoidal Salmonella isolated from Blood
-Non-typhoidal Salmonella isolated from Stool & Rectal swab
-Acinetobacter spp.
-P. aeruginosa

ลิ้งค์ http://narst.dmsc.moph.go.th/data/AMR2000_2015.pdf

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,283 ความรู้การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกพิษแมงกะพรุนกล่อง โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เฟซบุ๊กสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จากกรณีที่มผู้เสียชีวิตจากการถูกพิษของแมงกะพรุนกล่อง ที่เกาะพงันเมื่อเร็วๆนี้ วันนี้เราจึงนำวิธีการปฐมพยาบาลผู้ถูกพิษแมงกะพรุนกล่องมาฝากกันครับ
แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) เป็นหนึ่งในสัตว์มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก เพราะมีเข็มพิษอยู่ในเซลล์จำนวนล้านๆ เซลล์ มีหนวดที่ยาวมาก และใสจนแทบมองไม่เห็น บางตัวอาจมีความยาวถึง 3 เมตร พิษของแมงกะพรุนกล่อง มีพิษต่อหลายระบบในร่างกายทั้งเลือด เนื้อหนัง หัวใจ ประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังเกร็ง เวียนหัว คลื่นไส้ ปวดหัว กระสับกระส่าย แน่นหน้าอก ส่วนใหญ่ผู้ได้รับพิษมักมีอาการปวดบริเวณแผล หรืออาจปวดไปทั่วร่างกายในบางราย อาจตายหรือจมน้ำก่อนใครจะช่วยทัน พิษของแมงกะพรุนจะทำให้บริเวณที่สัมผัสเป็นเส้นสีแดง คล้ายถูกแส้หรือถูกฟาดอย่างแรง
วิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
1. ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกะพรุน
2. นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ หรือ ไปยังบริเวณที่ปลอดภัย
3. ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ เพื่อลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน
4. ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน
5. เรียกให้คนช่วย และโทร 1669 เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ควรสังเกตประเมินอาการตลอดเวลา
6. หากหมดสติ ไม่หายใจ หรือไม่มีชีพจร ให้ทำการ CPR ทันที (** แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล โดยทั่วไปให้ทำ CPR ตาม guideline C-A-B แต่หากการจมน้ำ สำลักน้ำร่วมด้วยใช้หลัก A-B-C )
7. ล้างบริเวณที่ถูกพิษด้วยน้ำส้มสายชูบ้าน ความเข้มข้น 2-10 % นานอย่างน้อย 30 วินาที หากไม่มีให้ใช้น้ำทะเล
8. ใช้ถุงหมือหนา หรือแหนบคีบหนวดที่ยังติดอยู่ ห้ามใช้มือหยิบ
9. ให้ใช้วัสดุขอบเรียบ เช่น เปลือกหอย บัตร สันมีด ขูดเอาเมือกที่เหลืออยู่ออก
10. ในกรณีของแมงกระพรุนกล่อง ให้ใช้น้ำแข็งประคบลดอาการปวด หลังจากที่ล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้ว หรือใช้ผักบุ้งทะเลตำพอกที่แผล
11. นำส่งโรงพยาบาล
*** ข้อควรระวัง ***
-ห้ามใช้น้ำจืดล้าง เนื่องจากจะกระตุ้นเข็มพิษให้ทำงานมากยิ่งขึ้น ส่วนการใช้แอมโมเนียล้างจะยิ่งทำให้อาการปวดแย่ลง
-ห้ามถูหรือขยี้
-หลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคพันรัดแน่นด้วยผ้ายืด

**ขอบคุณข้อมูลจาก
-ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี
-กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,282 คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและรา สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

จัดทำโดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์ก่รแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,281 Spot diagnosis: ชาย 57 ปี มาด้วยปวดศรีษะเฉียบพลันและซึมลง

ชาย 57 ปี มาด้วยปวดศรีษะเฉียบพลันและซึมลง ผลเิกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเป็นดังภาพ จะให้การวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ?