วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

546. Cotrimoxazole (Trimethoprim/Sulfamethoxazole)

หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับขนาดของยา Cotrimoxazole (trimethoprim + sulfamethoxazole) ในการรักษาโรคต่าง เช่น PCP, melioidosis, toxoplasmosis, bacteria อื่นๆ มีใครจะช่วยสรุปไหมครับ ? ( เป็นชนิดยากินก็ได้ครับ)
น้องสนตอบมาได้ละเอียดดี
รูปแบบยาที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยคือ
- ชนิดเม็ด ที่ประกอบด้วยตัวยา TMP 80 mg และ SMZ 400 mg
- ชนิดน้ำ ที่ประกอบด้วยตัวยา TMP 40 mg และ SMZ 200 mg ในสารละลายยา 5 ml หรือ 1 ช้อนชา
- ชนิดฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา TMP 80 mg และ SMZ 400 mg ในสารละลายยา 5 ml
 ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ มีสัดส่วนผสมระหว่าง TMP : SMZ เป็น 1 : 5 โดย SMZ เป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ ส่วน TMP เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่นๆที่นำมาใช้เพื่อเสริมฤทธิ์กับซัลโฟนาไมด์

-Pneumocystis
รักษา
รับประทาน: TMP 15-20 mg /kg/วัน โดยแบ่งให้ ทุก 6-8 ชั่วโมง
mงหลอดเลือดดำ: TMP 15-20 mg /kg/วัน โดยแบ่งให้ ทุก 6-8 ชั่วโมง
ป้องกัน
2 เม็ด/วัน
-Toxoplasmosis
ป้องกัน
2 เม็ด/วัน
-Bacterial infection
2 เม็ด เช้า เย็น
-Melioidosis
2 เม็ด เช้า เย็น

http://www.pha.nu.ac.th/dis/forum_posts.asp?TID=303
http://www.drugs.com/cons/trimethoprim-and-sulfamethoxazole.html
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=4380&gid=1
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/applications/pics/parasitic1.html
http://thaiwonders.com/pharma/index.php?option=com_fireboard&Itemid=59&func=post&do=quote&replyto=135&catid=6

1 ความคิดเห็น:

 1. Co-Trimoxazole ประกอบด้วย Sulfamethoxazole @ TRimethoprim โดยสามารถแบ่งได้เป็น for oral administration.
  1. DS (double strength) tablets, each containing
  800 mg sulfamethoxazole and 160 mg trimethoprim;
  2. SS (single strength) in tablets, each containing
  400 mg sulfamethoxazole and 80 mg trimethoprim
  Note: The 5:1 ratio (SMX:TMP) remains constant in all dosage forms.

  ในประเทศไทยน่าจะมีแบบ SS ใช้แพร่หลายมากกว่าดังนี้
  ---Tablets : Sulfamethoxazole 400 mg Trimethoprim 80 mg
  ---Inj. in 5 ml: Sulfamethoxazole 400 mg Trimethoprim 80 mg
  ---Susp. in 5 ml : Sulfamethoxazole 200 mg Trimethoprim 40 mg

  Dose [ใช้ SS ทั้งหมดมาคิดคำนวณ]
  1. สำหรับ Melioidosis
  >>Initial intensive therapy-minimum of 10–14 days
  >>> sulfamethoxazole/trimethoprim [กรณีใช้ iv form ร่วม ceftaz]
  (40/8 mg/kg, up to 1600/320 mg) every 12 hours
  ถ้า ใช้ Max สุด ก็คือ SMX/TMP = 1600/320 q 12 hr
  = ใช้ iv form 4 amp q 12 hr= 3 amp iv q 8 hr โดยประมาณ
  >>Eradication therapy-minimum of 3 months
  >>> Sulfamethoxazole/trimethoprim [+/- Doxycycline]
  (40/8 mg/kg, up to 1600/320 mg) every 12 hours
  ถ้า ใช้ Max สุด ก็คือ SMX/TMP = 1600/320 q 12 hr
  = ใช้ po form 4 tabs q 12 hr = 3x3 pc โดยประมาณ
  Ref ; Mandell Bennett Dolin Principles and Practice of Infectious Diseases 6th ed 2005
  ตำราอีกเล่มให้ Rx 5-12 mg TMP/ 40-60 mg SMX /kg/day iv
  ถ้า 50 kg จะได้ 600 mg TMP/ day = 7.5 amp/day
  ใกล้เคียงกับด้านบนที่ได้ 8 amp/day

  2. Primary prophylaxis of Toxoplasmosis
  >>> Bactrim SS 2x1 od

  3. Primary prophylaxis ให้เหมือน Secondary prophylaxis
  >>> Bactrim SS 2x1 od or
  Bactrim SS 2x1 ให้ 3 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
  *Bactrim SS 1x1 od ไม่ค่อยนิยมให้กันเพราะ Dose ไม่ถึง Toxo

  4. Treatment of PCP for Severe Case + Steroid
  15-20 mg/kg/day TMP iv แบ่งให้ทุก 6-8 ชม ] X 3 weeks
  = 12 tabs/day ในผู้ป่วย 50 kg = 4x3 pc [ดูข้างล่าง]
  = 12 amp/day ในผู้ป่วย 50 kg = 3 amp iv q 6 or 4amp iv q 8 hr

  ***หรือจำแบบนี้
  10 mg/kg/day ของ TMP สำหรับคนไข้ 50 kg มีค่าเท่ากับ 6.25 [เม็ดหรือ amp] ของ SS / day

  ตอบลบ