วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

543. Alcohol dependence evaluation and management

วันนี้มีนิเทศงานเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยที่ดื่มสุรา จึงอยากถามว่าเราจะสามารถประเมินภาวะการดื่มสุราและประเมินความรุนแรงของการขาดสุราได้อย่างไร

ที่ รพ.พิมายประเมินปัญหาการดื่มโดยใช้แบบสอบ
ถามที่มีชื่อ Alcoho use disorders identification test ย่อว่า AUDIT
และประเมินความรุนแรงของการขาดสุราโดยใช้ Alcohol Withdrawal Scale (AWS)
และให้การรักษาตามแนวทางดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น