วิธีค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

อาจค้นหาโดยดูจากในหัวข้อ "รวบรวมแยกตามสาขาวิชา" ที่อยู่ด้านขวาช่วงล่าง ซึ่งได้แบ่งเป็นหัวข้อย่อยตามแต่ละสาขาวิชา หรืออาจค้นหาโดยช่องค้นหาที่อยู่ตรงหัวมุมบนด้านซ้ายโดยสามารถใช้คีย์เวิดอะไรก็ได้ที่ต้องการ และถ้ายังไม่พบอีกให้ค้นหาโดยช่องอยู่ด้านบนขวา ซึ่งจะเพิ่มความละเอียดในการค้นหามากยิ่งขึ้นครับ