วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558
จัดทำโดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขลิ้งค์ http://www.silomclinic.in.th/file/56172cc9dc819.pdf

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Pulmonary edema

ผู้ป่วยมีภาวะหอบเหนือยเฉียบพลัน จากภาวะสารน้ำเกิน ตรวจร่างฟังปอดมีเสียง fine crepitation ทั้ง 2 ข้าง CXR พบเป็นลักษณะของ pulmonary edema ภาพสวยดี ชัดเจน CXR เป็นลักษณะของ bat wing appearance สวยๆ จึงนำมาลงครับขอขอบคุณรูปภาพสวยจากเวปไซต์ http://posterng.netkey.at/esr/viewing/index.php?module=viewimage&task=&mediafile_id=541320&201401020720.gif

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หัวข้อพิเศษ: ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

หัวข้อพิเศษ: ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
หัวข้อพิเศษ: ร้องเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

หัวข้อพิเศษ: ร้องเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง 

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์ 2559

แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์ 2559
โดยคณะกรรมการการพัฒนาการตรวจสุขภาพ กระรวงสาธารณสุขลิ้งค์: http://203.157.39.7/imrta/images/preg_screen_for%20web.pdf

แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร

แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (Helicobacter pylori)
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2559
คณะผู้จัดทำ: กลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

หัวข้อพิเศษ: ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก

เปลี่ยบรรยากาศวิชาการมาฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก   
ผมช่วยเล่นกีต้าร์ครับ

 คบแล้วจะรัก - วงพัทลุง Cover by Fai Tipsuda 


หัวข้อพิเศษ: ฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก

เปลี่ยบรรยากาศวิชาการมาฟังเพลงเพราะๆ จากนักร้องเสียงเพราะ น่ารัก  
ผมช่วยเล่นกีต้าร์ครับ

รักกันไปทุกวัน - 25hours Cover by Fai Tipsuda


Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา

Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา จะให้การวินิจฉัยและการรักษาอย่างไรครับ?


คุณ Touchaporn Kanka ตอบได้ถูกต้องนะครับ
Kerion เป็น abscess ที่เกิดขึ้นจากเชื้อรามักเกิดที่หนังศรีษะ (tinea capitis) ถ้าตรวจโดยใช้  wood lamp จะพบสี yellow-green fluorescence หรืออาจจะตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศ การเพาะเชื้อ
การรักษา เป็นยารับประทานได้แก่ Terbinafine, Itraconazole, Griseofulvin ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ส่วนยาทามักไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากเชื้อราอยู่ลึกไปที่ hair follicle


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้าย

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้ายไม่ร้าวไปที่อื่น มีเหงื่อออก ก่อนมา รพ. 20 นาที มาถึง รพ. ก็ยังไม่หายปวด pain score 8-9 ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน, EKG เป็นดังภาพ, Troponin-i 0.8 ng/ml (ค่าปกติคือ < 0.4 ng/ml), CXR: ไม่พบความผิดปกติ คิดถึง acute MI กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ?


วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย 1 สัปดาห์

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อย ไม่มีไข้  1 สัปดาห์ ตรวจ CXR เป็นดังภาพ  Basic echocardiography พบมี EF ประมาณ 20%, TR ได้รับการรักษาด้วย Furosemide IV, B.co IV, B1-6-12 รับประทาน CXR 5 วันต่อมาเป็นดังภาพที่ 2 ทำให้คิดถึง Wet (cardiac) beriberiThiamine (vitamin B1) deficiency - Wet (cardiac) beriberi: นอกจากปลายมือปลายเท้าแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการบวมด้วย มีน้ำคั่งใน ช่องท้องและช่องปอด บางรายจะมีอาการหอบเหนื่อย หัวใจโตและเต้นเร็ว หัวใจอาจวายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรม
ซึ่งผู้ป่วยดื่มสุราเป็นประจำเป็นสาเหตุให้ขาด thiamine ได้
Investigation: Blood thiamine, Pyruvate, alpha-ketoglutarate, lactate, and glyoxylate levels. urinary excretion of thiamine and its metabolites, whole blood or erythrocyte transketolase activity preloading and postloading, a thiamine loading test is the best indicator of thiamine deficiency, Urinary methylglyoxal
การรักษาคือ ให้ thiamine supplement ส่วนความต้องการของแต่ละเพศ แต่ละอายุหรือกลุ่มบุคคล แนะนำให้ผู้ป่วยลด-เลิกสุราที่เป็นสาเหตุ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Sternoclavicular joint arthritis (Escherichia coli)

ชาย 35 ปี Cirrhosis มีปวดบวมที่ข้อต่อหน้าอกซ้ายดังภาพ ทำ arthrocentesis ได้น้ำสีแดงจาง-ขุ่น ย้อมพบเชื้อแกรม negative bacilli
ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อพบว่าเป็น Escherichia coli

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
โดยสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย


วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป 
(Thai guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2558


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนัก

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนักลดลงเล็กน้อย ไอเล็กน้อย ผลตรวจ CXR เป็นดังภาพ

ผล Echocardiography พบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion) ดังภาพ ได้รับการทำ pericardiocentesis พบเป็นน้ำสีเหลืองฟาง (serosanguineous fluid) ผลตรววงห้องปฏิบัติการของน้ำจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจเข้าได้กับวัณโรค จึงให้การวินิจฉัย tuberculosis pericarditis with pericardial effusion  และได้เริ่มให้การรักษาด้วยาวัณโรคแล้วครับ


วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2558

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis
หน่วยงานจัดพืมพ์ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทุนสนับสนุน กองทุนโลกด้านวัณโรครอบ New Funding Model