วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คู่มือปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง CKD ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

CKD


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น