วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558
จัดทำโดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขลิ้งค์ http://www.silomclinic.in.th/file/56172cc9dc819.pdf

9 ความคิดเห็น:

 1. Love Foundation หรือมูลนิธิเพื่อรัก เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง และประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อสัมพันธ์ทางเพศ พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างสังคมชายรักชาย หรือสาวประเภทสองให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และลดอคติความคิดในเชิงลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ลง ให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยทางเรามีบริการตรวจเลือด HIV ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสนใจเข้ารับบริการ
  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lovefoundation.or.th
  โทร 052-001-119 อีเมล์ : love@lovefoundation.or.th

  ตอบลบ
 2. The best thing about Escorts Service in Connaught Place, Delhi agency is that we have not just a few college girls for you to choose from but a whole collection of erotic girls simply waiting to have sex with their clients and it would not be courteous to not fulfill a girl’s wishes, right? If you are concerned about how you the whole booking will be carried out and other questions about the mode of payment then you can call us at Call Girls in Connaught Place, Delhi agency and one of our receptionists will be glad to help you out.

  ตอบลบ
 3. On the off chance that you are procuring an autonomous Aerocity Escorts, you need to manage that Call Girls in Connaught Place itself. Brighter your life with attractive and venereal Escorts Service in Connaught Place available to satisfy your lustful longings. Maybe you are searching for the high-class sexual pleasure in Aerocity. Hence give us a chance to serve you the best services according to your needs.

  ตอบลบ
 4. When it comes to hiring escorts, there are different kinds of ladies available from different parts of the world. However, there is something more than special about Escorts Service in Connaught Placethat compel men to visit Aerocity, again and again, to spend some sensual time with our naughty and sexiestCall Girls in Connaught Place, near Indiara Gandhi International Airport, New Delhi.

  ตอบลบ

 5. The Escorts who work at Call Girls in Connaught Place have a raised degree of guidance and are thusly essentially loosening up and capitalizing on their organization. There are many types of Escorts Service in Connaught Place. Some of them are called centerfold, beauticians, lap dancers, and beauticians. As these agencies are out of various areas, you can choose one according to your liking.

  ตอบลบ
 6. To hire our Call Girls in Connaught Place you can speak with our call girl representative over the call. It is very easy to get escort service in Aerocity now. Call us now!! They love to make relationships for the night with Indian men and that is why they join our escort agency to provide foreign Escorts Service in Connaught Place. These ladies are referred to as Foreign escorts in Aerocity.

  ตอบลบ
 7. These bold and confident sexy girls from the house of Sexy Call Girls in Connaught Place, Delhi also have some of the most delicious figures that often make our clients drool over them the moment they arrive at your doorstep! These hot and sexy girls are well in demand by our long list of loyal clientele because of the first class sexual services each one of these babes from the house of Escorts Service in Connaught Place, Delhi render to their clients.

  ตอบลบ
 8. Call Girls in Connaught Place, here are incredibly evolved and they appreciate the customer’s needs since this city has every sort of individual and the fight is there for everyone. Our escort knows this reality, so they give you 100% satisfaction guaranteed. We Provide best Escorts Service in Connaught Place that will you never forget and come again and again. Our Agency maintain the quality and an immense collection which contains a range of categories of escort girls.

  ตอบลบ
 9. The hectic world, a usual silhouette of wrinkled-faces and lack of time & good people make absolute absence of Love in our lives. Only a smile means to exist in the whole world bringing itself a Comet of Love. So it takes you believe on Escorts Service in Connaught Place liable to fulfill your lives with real sense of love. Check our other Services...After this brings up its clients get entertained well with its premium services, the Call Girls in Connaught Placeis liable to increase the level of fun by its quality services dissimilar to get anywhere. So, let us forget everything and take pleasure in what you wait for a long time. Check our other Services...

  ตอบลบ