วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559

แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559
2016 RCPT Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Therapy
of Dyslipidemia for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention


ลิ้งค์ Click

3 ความคิดเห็น:

  1. Hey i follow your blog, i like n read every you post

    ตอบลบ
  2. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout

    ตอบลบ
  3. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

    ตอบลบ