วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน พ.ศ. 2563 [Thai ACS Guidelines 2020]

แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน พ.ศ. 2563 [Thai ACS Guidelines 2020]  


ลิ้งค์ดาวน์โหลด  http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/Thai%20ACS%20Guidelines%202020.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น