วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา

Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิง 11 ปี มีรอยผิวหนังที่ศรีษะดังภาพ ในช่วงเวลาสามสัปดาพ์ที่ผ่านมา จะให้การวินิจฉัยและการรักษาอย่างไรครับ?


คุณ Touchaporn Kanka ตอบได้ถูกต้องนะครับ
Kerion เป็น abscess ที่เกิดขึ้นจากเชื้อรามักเกิดที่หนังศรีษะ (tinea capitis) ถ้าตรวจโดยใช้  wood lamp จะพบสี yellow-green fluorescence หรืออาจจะตรวจโดยการส่องกล้องจุลทรรศ การเพาะเชื้อ
การรักษา เป็นยารับประทานได้แก่ Terbinafine, Itraconazole, Griseofulvin ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ส่วนยาทามักไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากเชื้อราอยู่ลึกไปที่ hair follicle


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22/9/59 19:55

    Dx Tinea Capitis
    Rx Griseofulvin 20-25 mg/kg /day ให้ วันละครั้ง หรือ แบ่งให้ สองครั้ง นาน 4-6 สัปดาห์

    ตอบลบ