วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้าย

กรณีศึกษาที่พบน้อย ผู้ป่วยหญิง 18 ปี มาด้วยเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่และกระดูกสันอก-อกซ้ายไม่ร้าวไปที่อื่น มีเหงื่อออก ก่อนมา รพ. 20 นาที มาถึง รพ. ก็ยังไม่หายปวด pain score 8-9 ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน, EKG เป็นดังภาพ, Troponin-i 0.8 ng/ml (ค่าปกติคือ < 0.4 ng/ml), CXR: ไม่พบความผิดปกติ คิดถึง acute MI กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น