วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร

แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและการรักษา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (Helicobacter pylori)
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2559
คณะผู้จัดทำ: กลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย


1 ความคิดเห็น:

  1. Hard Rock Casino and Resort Black Hawk
    Hard Rock Hotel 의왕 출장마사지 & Casino Black Hawk, WI - 사천 출장안마 Visit our 의정부 출장안마 website to 경기도 출장샵 view deals, phone number, address, hours, map and more. Visit Website. Rating: 4.7 공주 출장샵 · ‎3,215 votes · ‎Price range: $

    ตอบลบ