วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนัก

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนักลดลงเล็กน้อย ไอเล็กน้อย ผลตรวจ CXR เป็นดังภาพ

ผล Echocardiography พบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion) ดังภาพ ได้รับการทำ pericardiocentesis พบเป็นน้ำสีเหลืองฟาง (serosanguineous fluid) ผลตรววงห้องปฏิบัติการของน้ำจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจเข้าได้กับวัณโรค จึงให้การวินิจฉัย tuberculosis pericarditis with pericardial effusion  และได้เริ่มให้การรักษาด้วยาวัณโรคแล้วครับ


1 ความคิดเห็น:

  1. I have seen your post for Phimaimedicine which is nice to see and good to know about it keep doing well....nice post

    ferric citrate tablets

    ตอบลบ