วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป 
(Thai guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น