วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,581 มาตรฐานการดําเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

มาตรฐานการดําเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับปรับปรุง ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 
โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 มาตรฐานการบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็น
ตอนท 2 มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน
ตอนท 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน

ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น