วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,591 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช (2556)

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช (2556) 
Recommendations for the Pharmacotherapy of Mental Disorders (2013) 
โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น