วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,589 แนวทางปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ.2556

แนวทางปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ.2556 
Thai Guideline for Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension 2013 
โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น