วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,603 แนวทางปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

โดย คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-หลักการและเหตุผล
-วัตถุประสงค์
-วิธีปฏิบัติ
-แนวทางการติดยึดท่อช่วยหายใจโดยการใช้พลาสเตอร์
-แบบประเมินแนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

ลิ้งค์ดาวน์โหลด ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น