วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,612 การตรวจคัดกรองเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การตรวจคัดกรองเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์
RTCOG Clinical Practice Guideline Diabetes Mellitus Screening in Pregnancy
โดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ลิ้งค์ http://www.rtcog.or.th/html/photo/newsfile_606544.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น