วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,625 ข้อควรทราบในการใช้ยาป้องกันมาลาเรียสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

นักท่องเที่ยวที่จะไปในพี้นทีซึ่งมีมาลาเรียชุกชุม (โดยดูจาก Annual Parasite Index หรือ  อัตราการ
เกิดโรคในรอบปีต่อประชากร 1,000 คน)  ถ้า  API มากกว่า 10 ต่อปี  แสดงว่า  จะว่าพื้นที่นั้น ๆ มีมาลาเรียชุกชุม) นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากยาป้องกันป้องกันมาลาเรียมากกว่าความเสี่ยงจากฤทธ์ข้างเคียงของยา   แต่ ในประเทศไทยพบว่า API น้อยกว่า 1 ต่อปีในหลายๆ พื้นที่ที่มีป่า ดังนั้นโดยทั่วไปจึงไม่แนะนำให้รับประทานยาป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย แต่จะแนะนำว่าถ้ามีไข้ภายใน 1 สัปดาห์ -2   เดือนหลังออกจากป่า  ต้องคิดถึงมาลาเรียด้วยว่าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไข้  ให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการเดินทางในพี้นที่ซึ่งเสี่ยงจะเป็นมาลาเรียด้วยเพื่อจะได้ตรวจเลือดวินิจฉัยต่อไป

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ. 2557

5 ความคิดเห็น:

 1. On the off chance that you are procuring an autonomous Aerocity Escorts, you need to manage that Call Girls in Paharganj itself. Brighter your life with attractive and venereal Escorts Service in Paharganj available to satisfy your lustful longings. Maybe you are searching for the high-class sexual pleasure in Aerocity. Hence give us a chance to serve you the best services according to your needs.

  ตอบลบ
 2. When it comes to hiring escorts, there are different kinds of ladies available from different parts of the world. However, there is something more than special about Escorts Service in Paharganj that compel men to visit Aerocity, again and again, to spend some sensual time with our naughty and sexiest Call Girls in Paharganj, near Indiara Gandhi International Airport, New Delhi.

  ตอบลบ
 3. To hire our Call Girls in Paharganj you can speak with our call girl representative over the call. It is very easy to get escort service in Aerocity now. Call us now!! They love to make relationships for the night with Indian men and that is why they join our escort agency to provide foreign Escorts Service in Paharganj. These ladies are referred to as Foreign escorts in Aerocity.

  ตอบลบ
 4. These bold and confident sexy girls from the house of Sexy Call Girls in Paharganj, Delhi also have some of the most delicious figures that often make our clients drool over them the moment they arrive at your doorstep! These hot and sexy girls are well in demand by our long list of loyal clientele because of the first class sexual services each one of these babes from the house of Escorts Service in Paharganj, Delhi render to their clients.

  ตอบลบ
 5. Call Girls in Paharganj, here are incredibly evolved and they appreciate the customer’s needs since this city has every sort of individual and the fight is there for everyone. Our escort knows this reality, so they give you 100% satisfaction guaranteed. We Provide best Escorts Service in Paharganj that will you never forget and come again and again. Our Agency maintain the quality and an immense collection which contains a range of categories of escort girls.

  ตอบลบ