วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,617 แนวทางการรักษาโรคหนังแข็ง

โดยภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยาม
-อุบัติการณ์
-การดำเนินโรค
-การซักประวัติผู้ป่วย
-การตรวจร่างกาย
-การตรวจเพิ่มเติม
-แนวทางการดูแลโรคหนังแข็ง

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น