วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,620 Acute liver failure

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med  December 26, 2013

ภาวะตับวายเฉียบพลันพบได้น้อย แต่คุกคามชีวิตที่สำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มิได้มีโรคตับมาก่อนด้วยอุบัติการณ์ที่น้อยกว่า 10 รายต่อล้านคนต่อปีในประเทศที่พัฒนาแล้ว ภาวะตับวายเฉียบพลันมีให้เห็นกันมากที่สุดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมาก่อนในช่วงอายุ 30 ปี และมาด้วยลักษณะที่ไม่ซ้ำกันในการจัดการทางคลินิก ลักษณะทางคลินิกมักได้แก่ความผิดปกติของตับ ค่าชีวเคมีของตับที่ผิดปกติและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด อาจเกิดความผิดปกติของสมอง ความล้มเหลวของหลายๆ อวัยวะ และการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นถึงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
   Definition and Presentation
   Causes
-Focus of Critical Care
   Initial Care
   Subsequent Care
-Complications
   Cardiorespiratory Dysfunction
   Neurologic Conditions
   Renal Dysfunction
-Treatment
   Metabolic and Nutritional Support
   Prognostic Evaluation
   Transplantation
   Other Therapies
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208937

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น