วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,694 แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองระดับชาติ

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น