วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,700 Management of skin abscesses in the era of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

Review article 
Engl J Med   March 13, 2014

ฝีเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่พบมากที่สุด ได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์เวชปฏิบัติงานทั่วไปและแพทย์ฉุกเฉิน อุบัติการณ์ของฝีเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะฉุกเฉินของ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ที่มาจากในชุมชน (Community-associated MRSA)
ในหลายส่วนของโลกขณะนี้พบว่าการติดเชื้อ  MRSA เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของฝี และยังพบว่า Community-associated MRSA เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง ได้แก่ necrotizing pneumonia, necrotizing fasciitis, purpura fulminans, และ severe sepsis ในผู้ที่ไม่ใช่คนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
แต่อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่เกียวเนื่องกับการบริการสุขภาพ (health care–associated strains)  ของ methicillin- S. aureus ที่ไวต่อ  methicillin ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์
ในระหว่างที่มีการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์ของฝีและการติดเชื้อ MRSA, การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อาจมีผลต่อการดูแลรักษาฝี ซึ่งการตรวจอัลตร้าซาวด์ข้างเตียงผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในแผนกฉุกเฉินและในโรงพยาบาล การผ่าตัดแบบดั้งเดิมได้รับการทดสอบอย่างเป็นระบบ และเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้น โดยกลยุทธ์ในการป้องกันยังจะต้องได้รับการตรวจสอบติดตาม ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่การดูแลรักษาฝีก็ยังมีความหลากหลายแตกต่างกัน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Diagnosis
-Treatment
    Drainage
    Irrigation and Packing
    Primary versus Secondary Closure
    Antibiotic Treatment
    Prevention
-Summary
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1212788

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น