วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,711 การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผลของความสำเร็จของระดับความดันโลหิตทีลดลง

- ควรรับประทานอาหารที่มี่ แคลเซียมเพิ่มอย่างน้อย 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เช่น โยเกิร์ต ยาแคลเซียม เป็นต้น
 - การลดนํ้าหนักโดยจํากัดแคลอรี และลดอาหารที่มีไขมันสูง ในคนอ้วน พบว่า การลดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ความดันโลหิตตัวบนจะลดลง 1.6 มม.ปรอท และความดันโลหิตตัวล่างจะลดลง 1.3 มม.ปรอท
 - การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เคลื่อนไหว เช่น การเต้นแอโรบิค เดินเร็ว ว่ายนํ้า ช่วยลดความดันลงได้ 4-9 มม.ปรอท
 - งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ลดหรืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 - ควบคุมอารมณ์โกรธ ลดความเครียด โดยการผ่อนคลาย ทําสมาธิ โยคะ
 - ลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม และลดปริมาณเกลือหรือนํ้าปลาในอาหารจะลดความดันโลหิตตัวบนได้ 10 มม.ปรอท และลดความดันโลหิต ตัวล่างได้ 5 มม.ปรอท (เกลือ 1 ช้อนชามีโซเดียม 2.3 กรัม)
 - หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือปน เช่น ของหมัก ของดอง ของตากแห้ง อาหารกระป่อง อาหารที่มี ผงชูรส
 - ควรรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียม เช่น กล้วย ส้ม ผลไม้/ผักสด เพราะจะช่วยป้องกันการทําลายหลอดเลือด และลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/20130715-4.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น