วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,697 คู่มือยาต้านพิษ 2556 ฉบับพกพา

โดยสมาคมพิษวิทยาคลินิก
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ: ประสานความร่วมมือพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2556
สนับสนุนโดย สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


เนื้อหาประกอบด้วย
-Snake antivenoms
-Atropine
-Pralidoxine (2-PAM)
-N-acetylcysteine (NAC)
-Sodium bicarbonate
-Polyethylene glycol electrolyte solution (PEG-ELS)
-ภาคผนวก
การใช้โปรแกรมยาต้านพิษ
คลินิกพิษจากสัตว์
ศูนย์พิษวิทยา ศิริราช
ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี

ลิ้งค์ดาวโหลด https://docs.google.com/file/d/0B0ZXDkIX_xl1SWllaDk2RzNENE0/edit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น