วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,708 คู่มือการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (The manual of chest radiology)

โดย กลุ่มงานวิจัยการพัฒนาการรักษาและป้องกันวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://e-lib.ddc.moph.go.th/downloaded.php?id=6911&name=Radiography

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น