วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,707 Benign Paroxysmal Positional Vertigo

Clinical practice
N Engl J Med  March 20, 2014

 Key Clinical Points
 -โรคบ้านหมุนเวลาเปลี่ยนท่าทาง (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการเวียนศรีษะบ้านหมุน เป็นลักษณะความรู้สึกปั่นหมุน (spinning) ช่วงสั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปชักนำโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งศรีษะที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง
-BPPV ที่เกิดกับ posterior canal (เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด) ให้การวินิจฉัยโดยการพบทิศทางของ  nystagmus ที่ขึ้นด้านบนและบิดหมุน จากส่วนของตาที่อยู่ทางด้านบนของแต่ละตาไปทางด้านหูที่อยู่ต่ำกว่า (ดูจากภาพตามลิ้งค์ด้านล่าง) สังเกตได้เมื่อผู้ป่วยนอนอยู่บนด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างการทำ Dix–Hallpike maneuver
-BPPV ที่เกิดกับ horizontal canal ซึ่ง nystagmus จะมีลักษณะของทั้ง geotropic (กระตุกลงไปทางพื้น) หรือ  apogeotropic (กระตุกขึ้นไปทางเพดาน) เมื่อหันศรีษะไปทั้งสองข้างขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
การทำให้หินปูนที่หลุดออกจากท่อวงกลมกลับเข้ากระเปาะยูตริเคิล หรือที่เรียกว่า canalith-repositioning maneuvers (เช่น Epley's และ Semont's maneuvers สำหรับ posterior canal) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษา BPPV.
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Diagnosis
   Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Key Clinical Points
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1309481

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น