วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,716 กลไกการเกิดเสียงวี๊ด (wheezing) ที่สามารถมองเห็นได้

แม่ยายของผมเองช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีปัญหาเสมหะเยอะต้องใส่ tracheostomy tube เมื่อวานเปลี่ยนจากชนิดพลาสติกมาเป็นชนิดโลหะ หลังเปลี่ยนแล้วประมาณ 6 ชม. ได้ยินเสียงวี๊ดดังจาก tracheostomy tube เมื่อไปดูพบว่าในท่อชิ้นในมีเสมหะค้างอยู่ เมื่อถอดเอาท่อชิ้นในออก ทำให้รูกว้างขึ้นเสียงนั้นก็หายไป เมื่อมาดูใกล้ๆ ก็เห็นเสมหะติดอยู่ดังในภาพ จึงทำให้นึกถึงเสียงวี๊ดในคนที่เป็นหอบหืดหรือถุงลมโป่งพองว่าก็คงเกิดวี๊ดเนื่องจากมีการอุดตันของเสมหะ ร่วมกับการตีบแคบของทางเดินหายใจอันเนื่องมากการบวม การอักเสบ หรืออาจจะมีกลไกที่ซับซ้อนกว่านี้ แต่ที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างของกลไกง่ายๆ ของการเกิดเสียงวี๊ดที่เราสามารถรับรู้ได้ สามารถเห็นได้โดยไม่ยาก
ท่อชิ้นในที่มีเสมหะติดอยู่

หลังนำท่อชิ้นในออก รูกว้างขึ้น เสียงวี๊ดหายไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น