วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,717 Medical pleurodesis

การทำ pleurodesis ประกอบด้วย medical (chemical) โดยการใช้ยาหรือสารเคมี และ surgical pleurodesis โดยทำผ่านทาง thoracotomy หรือ thoracoscopy
การทำ medical pleurodesis จะใช้สารที่เป็น sclerosing agent  เพื่อทำให้เกิด fibrous adhesion ระหว่าง visceral และ parietal pleura และปิดช่องว่าง เพื่อป้องกันการกลับมามีการสะสมของน้ำ ภายหลังจากใส่ท่อระบายน้ำออกหมดแล้วร่วมกับการมีการขยายตัวของปอด รวมถึงการไม่มีภาวะ bronchial obstruction หรือ fibrotic-trapped lung โดยยาที่ใช้ในการทำ pleurodesis เช่น doxycycline, talc, tetracycline, minocycline, silvernitrate, iodopovidone, bleomycin, corynebacterium parvum with parenteral methylprednisolone acetate,erythromycin, fluorouracil, interferon beta, mitomycin C, cisplatin, cytarabine, doxorubicin,และ streptococcus pyogenes A3(OK-432)
ซึ่งก่อนเริ่มการทํา pleurodesis ควรมีการให้ narcotic analgesics(เช่น morphine) [BTS guideline แนะนําให้ lidocaine 3 มก/กก; ขนาดสูงสุด 250 มก ให้ intrapleural และ/หรือ ยาสงบระงับ(sedation) เช่น midazolam เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดความเจ็บปวดจาก sclerosing agent ผสมตัวทำละลายใส่ลงไปในท่อระบายทรวงอกประมาณ 50-100 มล. หลังจากนั้น clamp สายไว้ 1-2 ชั่วโมง เมื่อเอา clamp ออก ประเมินน้ำที่ออกจากท่อระบายทุกวัน ถ้าออกน้อยกว่า 150 มล./วัน สามารถเอาท่อออกได้ แต่ถ้ายังออกมากกว่า 150 มล. ที่ 72 ชั่วโมง ถือว่าล้มเหลว ควรทำซ้ำ บางแนวทางอาจให้ต่อ suction ความดัน 20 ซม. ปรอท เพื่อเพิ่มแรงดูด แต่อาจไม่จําเป็นก็ได้
มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการหมุนตัวผู้ป่วยเพื่อให้ sclerosing agent กระจายไปทั่วบริเวณเยื่อหุ้มปอดนั้นไม่จำเป็น เพราะ sclerosing agent จะกระจายไปได้เองโดย capillary action ยกเว้นเมื่อพบว่ายังมีช่องอากาศอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอดอยู่
ส่วนใน ผู้ป่วยที่ปอดไม่ขยายหลังจากใส่ท่อเพื่อระบายน้ำออกในบางรายพิจารณาใส่ pleural catheter ชนิดถาวรเพื่อใช้ระบายน้ำ และผู้ป่วยสามารถอยู่ที่บ้านได้
พิ่มเติม
Talc จะมีส่วนประกอบหลักคือ hydrated magnesium silicate (Mg3Si4O10(OH)2) ซึ่งมีการนำมาใช้ในการทำ pleurodesis ครั้งแรกในปี 1935 และมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ calcium, aluminum, และ iron และอาจจะมีสารอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เช่น magnesite, dolomite, kaolinite, calcite, chlorite, serpentine, and quartz แต่จะไม่มี  asbestos โดย talc จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่น้อยกว่า 5 จนถึง 10 ไมครอน

Ref: http://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Pleural%20effusion%20%E0%B8%AD%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.pdf
http://www.uptodate.com/contents/talc-pleurodesis
http://www.scribd.com/doc/55546975/pleurodesis-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น