วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,709 Common questions about clostridium difficile infection

American Family Physician
March 15 2014 Vol. 89 Number 6

การติดเชื้อ Clostridium difficile เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะท้องเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic-associated diarrhea) โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะไม่มีอาการแต่ยังสามารถทำให้เกิดความหลากหลายของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต อุบัติการณ์และความรุนแรงได้เพิ่มขึ้นในเวลาไม่กี่ปีมานี้
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อ C. difficile คือการได้รับยาปฏิชีวนะ ความเสี่ยงนี้สัมพันธ์กับปริมาณยาที่ใช้และเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ให้การรักษาและการรักษาร่วม
การติดเชื้อ C. difficile ยังมีความเกี่ยวข้องกับอายุเพิ่มมากขึ้น, การที่เพิ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, การมีโรคร่วมหลายอย่าง, การใช้ยายับยั้งกรดในกระเพาะอาหาร, โรคลำไส้อักเสบ, ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยพบได้มากขึ้นในผู้ที่มีอายุน้อย และผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีในชุมชน
วิธีการตรวจสืบค้นอย่างรวดเร็วที่สุดในทางปฏิบัติคือการทำการขยายกรดนิวคลีอิกหรือการตรวจโดยวิธี enzyme immunoassays เพื่อตรวจหาสารพิษหรือการตรวจแบบสองขั้นตอน
การรักษารวมถึงการหยุดยาปฏิชีวนะถ้าเป็นไปได้ ถ้าอาการไม่รุนแรงควรจะรักษาด้วย metronidazole ชนิดรับประทาน ถ้ามีการติดเชื้ออย่างรุนแรงควรได้รับการรักษาด้วยยา vancomycin
โดยยา fidaxomicin อาจจะเป็นการรักษาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ การติดเชื้อกำเริบซ้ำควรให้การรักษาตามระดับความรุนแรง ส่วนการให้ยา vancomycin รับประทาน โดยการค่อยๆ ลดขนาดยาลงหรือการให้ยาแบบเป็นช่วงๆ (pulsed-dose) สำหรับการกำเริบซ้ำครั้งที่สองถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันรวมถึงการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องเหมาะสมและการตระหนัดในการล้างมือ โปรไบโอติกส์สามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะท้องเสียจากการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ไม่แนะนำเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจาก Clostridium difficile โดยเฉพาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น