วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,714 Nutrition in the acute phase of critical illness

Review article
Critical care medicine
N Engl J Med  March 27, 201

ผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้การช่วยเหลือดูแลในระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกายในหอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) โดยทั่วไปจะมีอาการเบื่ออาหารและอาจจะไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่ต้องการทางปากด้วยตัวเองเป็นระยะเวลาตั้งแต่เป็นวันจนถึงเป็นเดือน ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีการให้ธาตุอาหารหลักต่างๆ (macronutrients) โดยผ่านระบบทางเดินอาหารหรือการให้ทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยจะสะสมการขาดดุลพลังงานอย่างรวดเร็วจนถึงสัดส่วนที่นำไปสู่​​การสูญเสียเนื้อเยื่อไร้ไขมัน (lean tissue) และมีความสัมพันธ์กับการเกิดผลกระทบ
การตอบสนองคาแทบอลิค (catabolic response) ต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงเฉียบพลันจะมีความเด่นชัดกว่าที่ปรากฏจากภาวะการอดอาหารในผู้ที่มีสุขภาพดี เนื่องจากการขาดดุลพลังงานในผู้ป่วยที่เจ็บป่วยรุนแรงมักจะถูกซ้อนทับจากการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และการอักเสบและระบบต่อมไร้ท่อที่ตอบสนองภาวะเครียด การสูญเสียกล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายอย่างรุนแรงและความอ่อนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจ็บป่วยที่รุนแรงมีความสัมพันธ์กับความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นเวลานาน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Enteral Nutrition
   Timing of Initiation
   Estimation of Energy Requirements
   Gastric Residual Volume
-Parenteral Feeding
-Selection of Macronutrients
   Amino Acids
   Lipids
-Selection of Micronutrients
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1304623

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น