วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,696 การบริหารยา Nicardipine

-โดย Nicardipine inj. จะมีขนาดบรรจุ 2 mg/2ml และ 10 mg/10ml
ให้ทำการเจือจางเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0.1 mg/ml
เช่นถ้าใช้ Nicardipine ชนิดที่บรรจุ 2 ml ก็ผสมในตัวทำละลาย 18 ml ถ้าใช้ชนิดที่บรรจุ 10 ml ก็ผสมในตัวทำละลาย 90 ml
-ตัวทำละลายที่ใช้ได้ ได้แก่ 0.9%NSS, 0.45% NSS, water for injection, D5W, D5S
ส่วนตัวทำละลายที่ที่เข้ากันไม่ได้ ได้แก่  5% sodium bicarbonate inj., Lactated Ringers inj.
เมื่อผสมยาแล้วจะมีความคงตัว 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง
-การให้ยาคือ
1. การให้ทางหลอดเลือดดำแบบต่อเนื่อง (continuous iv drip)
iv drip 5 mg/hr เพิ่ม 2.5 mg/hr q 5min ถ้าไม่รีบก็ปรับทุก 15 min
ซึ่งก็คือ iv drip 50 ml/hr เพิ่ม 25 ml/hr q 5 min
[ขนาดยาจะอยู่ที่ 3-15 mg/hr]
โดยค่อยปรับเพิ่มจนความดันดีและค่อยๆลดลงจนน้อยกว่า 3 mg/hr
2. การให้แบบเป็นครั้งๆ (intermittent)
ใช้pาขนาด 2 มิลลิกรัม เจือจางด้วยน้ำกลั่นเป็น 4 ml ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 0.5 mg หรือ 1 ml สามารถฉีดซ้ำได้ในขนาดเท่าเดิมนี้ทุก 15 นาที จนได้ความดันโลหิตตามที่ต้องการ

หรือถ้าจะคำนวนโดยละเอียดโดยคิดเป็นขนาดยาต่อ นน. เป็น กก. ก็คือ 
IV infusion โดยให้อัตราเริ่มแรก 2-10 mcg/kg/min หลังจากความดันโลหิตลดลงจนได้ระดับที่ต้องการแล้วให้ปรับอัตราการหยด เพื่อคุมความดันไว้ในระดับที่ต้องการ
IV bolus 10–30 mcg/kg ภายใน 1-2 นาที หรือตามแพทย์สั่ง
เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นยารับประทาน ควรเริ่มให้ชนิดรับประทานทันทีที่คนไข้สามารถให้ยาทางปากได้และให้ก่อนหยุดยาฉีด 1 ชั่วโมง
-ขนาดยาฉีดเป็นรับประทาน 0.5 mg/hr= 20 mg oral q 8 h
-ขนาดยาฉีดเป็นรับประทาน 1.2 mg/hr= 30 mg oral q 8 h
-ขนาดยาฉีดเป็นรับประทาน 2.2 mg/hr= 40 mg oral q 8 h

Ref: http://drugnote.wikispaces.com/Nicardipine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น