วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,032 คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบ

โดยกลุ่มงานชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ

เหมะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อาสาสมัครอาชีวอนามัย อสม. แบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างง่าย จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข ใช้ประเมินความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบในชุมชนของตนเอง เขียนเข้าใจง่าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น