วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,045 Acute pericarditis เสียงที่เกิดจากเยื่อหุ้มหัวใจที่อักเสบถูกันไปมา

Clinical practice
N Engl J Med    December 18, 2014

 Key clinical points
-การวินิจฉัยภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลันต้องมีอย่างน้อยสองอาการหรืออาการแสดงดังต่อไปนี้: อาการเจ็บหน้าอกที่มีลักษณะเฉพาะ, มีสียงที่เกิดจากเยื่อหุ้มหัวใจที่อักเสบถูกันไปมา (pericardial friction rub), มีเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะเฉพาะ, และการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion)
-ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 80-90% ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากไวรัส
-การประเมินได้แก่ข้อมูลจากประวัติทางและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะช่วยตรวจสอบถึงสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกและการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เพื่อตรวจหาน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
-ในการตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกันของ NSAID และโคลคิซิน, พบว่า 70-90% ของผู้ป่วยหายได้อย่างสมบูรณ์; การรักษาด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์ควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดซ้ำ
-ผู้ป่วยที่มีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกำเริบควรได้รับการรักษาซ้ำด้วยหลักสูตรที่มี NSAID และโคลคิซิน; ถ้าการรักษาด้วยยกลูโคคอร์ติคอยด์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงคได้ควรขนาดเริ่มต้นในระดับปานกลางและค่อยๆ ลดขนาดลงจะให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
    Evaluation
    Treatment
    Recurrent Pericarditis
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงค์และอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1404070

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น