วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,046 เครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในชุมชน (screening test for dementia in community)

โดยสุคนธา ศิริ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ความหมายของการคัดกรองและการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
-ตัวอย่างเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
-คุณสมบัติเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมที่ดี
-ข้อควรพิจารณาในการนำเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมไปใช้
-บทสรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/Full%20text%2054_55/no1_56/9%20Sukhontha%20.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น