วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,040 Spot diagnosis: ผู้ป่วยหญิงวัยกลางคนเป็นมะเร็งปอด หลังได้รับการรักษาเล็บมีลักษณะผิดปกติ

ผู้ป่วยหญิงวัยกลางคนเป็นมะเร็งปอด หลังได้รับการรักษาเล็บมีลักษณะดังที่เป็น จะให้การวินิจฉัยอะไร สาเหตุน่าจะเป็นจากอะไร และจะให้การรักษาอย่างไร?


ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลยาเคมีบำบัดที่ทำให้สีเล็บเปลี่ยน เช่น Bleomycin, Capecitabine, Daunorubicin, Doxorubicin, Epirubicin

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น