วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,052 Esophageal carcinoma

Review article
N Engl J Med December 25, 2014

Esophageal adenocarcinoma ได้กลายเป็นชนิดของมะเร็งหลอดอาหารที่เด่นในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป โดยมีโรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease,GERD) และโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก  Barrett’s esophagus ได้รับการยอมรับว่าเป็นรอยโรคก่อนที่จะเกิดมะเร็ง สามารถตรวจพบโดยวิธีการส่องกล้องตรวจคัดกรอง ซึ่งจะตามมาด้วยการรักษารอยโรคมะเร็งและการตรวจติดตามของการที่จะเกิดเป็นมะเร็ง
Esophageal squamous-cell carcinoma ยังคงเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารที่เด่นในเอเชีย, แอฟริกาและอเมริกาใต้และในหมู่ชาวอเมริกันแอฟริกันในทวีปอเมริกาเหนือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักและ esophageal squamous dysplasia เป็นรอยโรคก่อนที่จะเกิดมะเร็ง อัตราการมีชีวิตรอดตายที่ 5 ปีสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารแม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่ดี แต่ก็ดีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และความอยู่รอดในระยะยาวเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นในระยะเริ่มแรก
หรือเป็นเฉพาะที่ บทความนี้จะกล่าวถึงในด้านระบาดวิทยาและพยาธิกำเนิดของโรคมะเร็งหลอดอาหารทั้งสองชนิด เช่นเดียวกับการป้องกันและการรักษาโดยการมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าล่าสุดที่มีอยู่
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Epidemiologic Aspects of Adenocarcinoma and Squamous-Cell Carcinoma
-Environmental Risk Factors
-Genetic Risk Factors
-Animal Models of Esophageal Cancers
-Endoscopic Screening and Surveillance
-Prevention
   Proton-Pump Inhibitors
   Aspirin and NSAIDs
  Statins
-Clinical Presentation of Esophageal Cancer
-Management
   Staging
   Mucosal Tumors
   Locally Advanced Tumors
   Advanced Tumors
-Prognosis
-Summary
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1314530

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น