วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,041 Spot diagnosis: ผู้ป้วยหญิงวัยกลางคนมาด้วยปวดเท้าเรื้อรังมากกว่า 1 ปี โดยเฉพาะช่วงเดิน เดินลำบาก ฟิล์มเป็นดังรูป จะมี heel spur

ผู้ป้วยหญิงวัยกลางคนมาด้วยปวดเท้าเรื้อรังมากกว่า 1 ปี โดยเฉพาะช่วงเดิน เดินลำบาก จากฟิล์มที่เห็นจะให้การวินิจฉัยอะไร และให้การรักษาอย่างไรครับ?


ขอขอบคุณสำหรับทุกๆ ความเห็นที่ร่วมเรียนรู้ครับ 
จากภาพเอ็กซเรย์พบมี 
1. Back of heel spur คือ spur ที่จุดเกาะของ achilles tendon
2. Plantar heel spur (calcaneal spur) ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็น plantar fasciitis พบว่าประมาณ 70  จะมี  heel spur
การรักษาจะใช้วิธี conservative treatments ก่อน เช่น การพัก, splints, ประคบเย็น, exercise ans stretches,  shoe inserts, steroid injection, รับประทานยา และถ้าไม่ดีขึ้น ซึ่งมีส่วนน้อยที่ต้องพิจารณาผ่าตัด

3 ความคิดเห็น:

 1. รอเฉลยค่ะ...

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17/12/57 18:03

  Flat foot ป่ะครับ ให้ยาบรรเทาอาการปวด สวมใส่รองเท้าที่เสริม arch of foot

  ตอบลบ
 3. เคี้ยง21/12/57 18:15

  Plantar fasciitis
  Tx : Stretching exercise
  Rest, NSAIDs, ลดน้ำหนักถ้าอ้วนคับ

  ตอบลบ