วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,050 แนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยดิสเปปเซีย (Dyspepsia)

โดยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
แม้ว่าจะผ่านมา 4 ปี แล้ว แต่คิดว่าเนื้อยายังเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น