วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,042 คำแนะนำข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงกลุ่ม ACEI และ ARB

คำแนะนำข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง กลุ่มยา Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor and Angiotensin Receptor Blocker
จัดทำโดย
คณะทำงานย่อยกำหนดคำแนะนำและข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงกลุ่มยา Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor and Angiotensin Receptor Blockerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น