วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,033 การวินิจฉัยการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังด้วยการตรวจทางรังสีวิทยา

การวินิจฉัยการติดเชื้อที่กระดูกสันหลังด้วยการตรวจทางรังสีวิทยา
Diagnostic imagings of infective spondylitis
โดย อ. บุณฑรี วานิชวัฒนรำลึก
ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา
-พยาธิสรีรวิทยา
-การถ่ายภาพทางรังสีวิทยา (Plain Film)
-การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTscan)
-การตรวจทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
-การติดเชื้อที่กระดูกสันหลังจากเชื้อแบคทีเรีย (Pyogenic spondylitis)
-การติดเชื้อที่กระดูกสันหลังจากเชื้อวัณโรค (TB spondylitis)
-การติดตามผลการรักษา
-การวินิจฉัยแยกโรค
-สรุป
ลิงค์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JMHS/article/download/8175/7711


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น