วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,036 Spot diagnosis: skin lesion Rt. forearm ในหญิงวัยกลางคน

ผู้ป่วยหญิงวัยกลางคนมีประวัติปวดข้อเรื้อรังมาเป็นปี จากรอยโรคที่แขนขวาจะให้การวินิจฉัยอะไรครับ?
1 ความคิดเห็น: