วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,094 Acid–base problems in diabetic ketoacidosis

Review article
Disorders of fluids and electrolytes
N Engl J Med     February 5, 2015

ในบทความนี้มุ่งเน้นไปที่สามประเด็นอันเกี่ยวข้องกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็น diabetic ketoacidosis; ในทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกรด-เบส ประเด็นแรกคือการใช้ plasma anion gap และการคำนวณอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน gap เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไบคาร์บอเนตในพลาสม่าในผู้ป่วย  ในประเด็นสองจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้โซเดียมไบคาร์บอเนต และประเด็นสุดท้ายคือความเป็นไปได้ของกรดภายในเซลล์มีส่วนร่วมในการนำไปสู่การเกิดภาวะสมองบวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่เป็น diabetic ketoacidosis ซึ่งในบทความนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่และพยายามที่จะบูรณาการข้อมูลกับหลักการของสรีรวิทยาและการควบคุมเมตาโบลิซมและให้แนวทางในด้านคลินิก

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-Acid–base problems in diabetic ketoacidosis
-N Engl J Med February 5, 2015
-Plasma Bicarbonate and the Plasma anion gap
-Treatment with Sodium Bicarbonate
-Cerebral Edema during Treatment
-Summary
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1207788

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น