วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,101 Asthma and exercise-induced bronchoconstriction in athletes

Review article
N Engl J Med   February 12, 2015

หอบหืดที่อาจเกิดจากการออกกำลังกาย (exercise-induced bronchoconstriction) เป็นคำที่อธิบายการตีบแคบของหลอดลมที่เกิดขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในหมู่นักกีฬาที่อาจจะไม่เคยได้รับการวินิจฉัยหอบหืดมาก่อนหรือแม้กระทั่งไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจใด ๆ มาก่อน
หลอดลมตีบจากการออกกำลังกายทำให้เกิดการเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วของหลอดลม ได้ถูกกำหนดโดยแนวโน้มของหลอดลมที่จะตีบแคบได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นอย่างรุนแรงกว่าการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่ความหลากหลายชนิดอื่นๆ การตอบสนองที่รวดเร็วของหลอดลมเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของโรคหอบหืด จะพบได้บ่อยในหมู่นักกีฬาที่ต้องใช้ความทนทาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่แข็งขันกันในฤดูหนาวและนักว่ายน้ำ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Diagnosing asthma and bronchoconstriction in athletes
-Management of Asthma and Bronchoconstriction in Athletes
   Nonpharmacologic Measures
   Pharmacotherapy
-Antidoping Regulations
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1407552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น